VARIA...


Marek Dyżewski_Fragment gmachu z widocznym pokryciem dachowym nad Salą Teatralną

Fragment gmachu
            z widocznym pokryciem
            dachowym nad
            Salą Teatralną

Marek Dyżewski_Górna część fasady gmachu od strony ul. Podwale

Górna część fasady gmachu
            od strony ul. Podwale
 
 
 

Marek Dyżewski_Widok gmachu od strony ul. Ruskiej

Widok gmachu
            od strony ul. Ruskiej
 
 

Marek Dyżewski_Sala teatralna

Sala teatralna

Marek Dyżewski_Sala kameralna

Sala kameralna

Marek Dyżewski_Sala teatralna

Sala teatralna

Marek Dyżewski_Fragment czytelni

Fragment czytelni
 
 
 
Wrocław, dnia 6 marca 1993 r.

Jego Magnificencja
Pan MAREK DYŻEWSKI
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

           Magnificencjo!

W uroczystym dniu pierwszego posiedzenia Senatu w nowym gmachu naszej Uczelni cała społeczność akademicka pragnie wyrazić JM Rektorowi wdzięczność, radość i podziw za jego OPUS MAGNUM w postaci wykreowania nowej wspaniałej siedziby Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Fakt ten stanowi spektakularny początek zupełnie nowej ery w dziejach naszej Uczelni i przełamuje stan tymczasowości, dotąd uniemożliwiającej pełnienie przez nią właściwej jej roli – istotnego ośrodka kultury muzycznej promieniującego na cały region Dolnego Śląska.

Ogrom determinacji, szlachetnego uporu, poświęcenia i gotowości do ponoszenia bezprzykładnego ciężaru odpowiedzialności napełnia nas uczuciem głębokiego szacunku. Świeże spojrzenie na problemy uczelni, jakie wniósł Pan Rektor, zetknięcie się z Jego osobowością, będącą zaprzeczeniem wszelkiej rutyny, niespotykana bezinteresowność w działaniu na rzecz Szkoły i jej społeczności, a przede wszystkim niezwykle bezpośredni
pełen ojcowskiej troski stosunek do studentów – wszystko to stało się dla nas cennym przeżyciem.

W minionych dwóch latach współpracy dane nam było poznać wielorakie talenty Jego Magnificencji: umiejętność dalekowzrocznego myślenia i zdolność trafnego przewidywania, odwagę i determinację w podejmowaniu brzemiennych w skutki decyzji, a także niezwykłą zręczność w negocjowaniu z trudnymi partnerami.

Bez tego wszystkiego nie zaistniałby ten historyczny moment, który określa wymiar dokonań Pana Rektora,
a o którym tak mówi Cyprian Norwid:

           „Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
           Pochylić czoła,
           Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
           Zwyciężył zgoła!...”

Życząc wielu dalszych owocnych i pełnych osiągnięć lat praca z naszą społecznością,
pozostajemy z najgłębszym szacunkiem.

           W imieniu wszystkich
                Senat,
           Prorektorzy, Dziekani, Kierownicy Katedr